Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

“De wereld verandert,

wij veranderen mee”

De tekst zegt het al, de wereld veranderd. Wij, als ondernemers, zijn een belangrijke speler in onze samenleving, de ondernemers zijn immers de motor van de Nederlandse economie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft drie kernwaarden voor Securo Beveiliging:

  • People
  • Planet
  • Profit.

Je kan een bijdragen leveren in één of meerdere elementen. Het belangrijkste is de bewustwording van de belangen. Maar wat doet Securo Beveiliging aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De normen en waarden waar onze organisatie voor staat, zijn beschreven in een gedragscode.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid waarop onze organisatie haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu, zijn gericht op People, Planet, Profit. Denk hierbij aan:

  • Vermindering van CO2 uitstoot van het wagenpark;
  • Vermindering van het elektriciteitsgebruik in het bedrijfspand;
  • Bewust beheer van en inperking van afvalstromen en het bevorderen van hergebruik van producten en materialen;
  • Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn;
  • Stimulering van kennis van energiebesparing, recycling en duurzaamheid aan haar medewerkers.

De maatschappelijke betrokkenheid van Securo Beveiliging vindt plaats op verschillende projecten. We sponseren diverse goede doelen waarop wij iets terug kunnen geven aan de maatschappij. Veelal gebeurt dit op vrijwillige basis van onze betrokken medewerkers of op kosten van onze eigen organisatie.

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een bewustwordingsproces.”

Finding A Cure For Hunter Syndrome

Van onveilig naar beveiligd